iskolay.net

Gizlilik Politikası

HÜKÜMLER

SÖZLEŞME HAKKINDA

Aday, "Üyeliği Tamamla""Facebook ile Üye Ol" veya benzeri ifadeleri tıklayarak, kaydolarak,erişimde bulunarak veya hizmetlerimizi kullanarak, Lale Danışmanlık Elektronik Yayıncılık ve İletişimHizmetleri A.Ş. (bundansonra “İskolay.net” olarak anılacaktır.)  ile hukuki olarak bağlayıcı bu Hizmet Sözleşmesi'ni("Sözleşme") akdetmiş olur.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ileilgili haklarınız, işlenmelere ve buna ilişkin istenen rızalarınıza dairbilgilendirilmeniz için Aday Metnine bakabilirsiniz. Hizmetlerimizikullanımınız, ayrıca ÇerezPolitikamıza da tabidir.

HİZMETLERİMİZ

İşbu Sözleşme, halihazır da www.işkolay.net alan adı veyaişkolay.net cep telefonu uygulaması üzerinde yer alan platform("Platform") aracılığı ile verilen istihdama yönelik hizmetlerle, buhizmetler için Platform içinde yapılan veri toplama ve Platform dışında yapılanaraştırma ve pazarlama aktiviteleri de dahil olmak üzere bu Sözleşme altındasunulduğu ifade edilen diğer tüm hizmetler ("Hizmetler") içingeçerlidir. Hizmetlerimizin iş arayan kayıtlı kullanıcıları "Aday",çalışan arayan ve işkolay.net platform’unun kullanımı için aktif sözleşmesibulunan kayıtlı kullanıcıları ise "İşveren Müşteri" olarakadlandırılır. "Kurum" ise Kişisel Verileri İşleme Kurumu' nu ifadeetmektedir. İşbu Sözleşme Aday için geçerlidir.

PLATFORM KULLANIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 • Aday, üyelik kapsamında üyelik formunda ("form") verdiği ve platform’ da paylaştığı özgeçmiş dahil tüm bilgilerden yararlanarak Şirket'in kendisi için bir hesap ve profil oluşturmasına peşinen izin vermektedir. Formdaki ve özgeçmişteki bilgilerin doğruluğu konusunda ilgili olarak ortaya çıkabilecek itilaflarda her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat Adaya aittir.
 • Özgeçmiş(leri)in paylaşımı, adayın tercihleri doğrultusunda üçüncü taraflara aktarılmaktadır. Bu kapsamda üç farklı tercih hakkı bulunmaktadır;
 • Özgeçmişin "herkese açık" olarak paylaşılmasını seçilmesi durumunda, kişisel veriler Kurum' un ilgili rehberde tanımladığı şekliyle alenileştirilmektedir. Bu durumda söz konusu veriler, Kanun' da belirtilen tanımlarla işlenecektir. Özgeçmişin "herkes açık" olması halinde, kişisel veriler, işkolay.net üyesi olmayan firmalar tarafından da herhangi bir internet tarayıcısından aratıldığı takdirde görüntülenebilecektir.
 • Özgeçmişin, "işkolay.net üyesi tüm işverenler" (Açık özgeçmiş) ile paylaşılması seçildiği takdirde, aday tarafından yapılan başvuru sadece bu seçim dâhilinde paylaşılacaktır. Bu durumda, aday tarafından başvuru yapılmamış ama işkolay.net üyesi olan işverenler, adayı sadece işkolay.net platformunda aradığı takdirde bulabileceklerdir. Aday, platform ‘da yer alan "Açık Özgeçmiş" özelliği ile tamamen kendi inisiyatifiyle, özgeçmişinde kendi belirlediği bilgileri (kişisel verilerini ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini) internet ortamında kamu tarafından aramaya açabileceğini, istediği zaman da bu özelliği kapatabileceğini, ancak açık kaldığı süreçte özgeçmişindeki bilgilerinin ve dolayısı ile normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin kamuya açık hale geleceğini ve kamuya bu yolla aktarılan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel verilerle ilgili Şirket'in herhangi bir sorumluluğu, yükümlülüğü bulunmadığını peşinen kabul etmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hakların, işlenmelere ve buna ilişkin istenen rızalara dair bilgilendirme için Aydınlatma Metnine bakılabilir.
 • Özgeçmişinizin, "Sadece başvuru yaptığım firmalar" ile paylaşılması durumunda, işkolay.net üyesi firmalardan sadece başvuru yapılan firmalar bilgileri görüntüleyebilecektir.
 • Aday, platform’ da yer alan özgeçmişini ve dolayısı ile normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini görüntülemesini ve/veya kaydetmesini istemediği firmalara sistem üzerinden "ambargo" koyabilir.
 • Aday, paylaşım tercihleri ile ilintili olarak platform ‘da yayımlanan özgeçmişi ve dolayısı ile normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili tüm sorumluluğun işkolay.net ile beraber işkolay.net’in işveren müşterisi konumunda olan, ambargo koymadığı özgeçmişi görüntüleyen ve/veya kaydeden firmalara geçtiğini,
 • Aday, Şirket'in, Aday'ın paylaşım tercihleri ile ilintili olarak ambargo konulmamış firmalar tarafından elde edilen bilgilerle ilgili işveren müşteri ile müştereken sorumluluğu olduğunu
 • İşveren müşterilere, adayın onayı ve bilgisi dahilin de iletilen bilgiler üzerinde, Şirket' in müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul eder
 • Aday'ın, Şirket'e ambargo koyması halinde Şirket, Aday'a ait kişisel verileri, veri sorumlusu işveren sıfatıyla işleyemeyecek olmasına rağmen burada açıklanan diğer amaçlar doğrultusunda özel istihdam bürosu sıfatıyla işlemeye devam edebilecektir. Bu bağlamda ilgili Şirket birimleri ambargo koyulmasına rağmen başvuru bilgilerini görüntüleyebilecektir.

Herhangi bir tarihte Aday, ambargokoymadığı firma tarafından elde edilmiş ve/veya firma tarafından kaydedilmişnormal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesinive/veya anonim hale getirilmesini isterse bu talebini Şirket' e veya direktolarak söz konusu firmaya kanunun öngördüğü şekil şartlarına uygun biçimdeiletecektir. Kişisel verilerini işlenmesi ile ilgili hakların, işlenmelere vebuna ilişkin istenen rızalara dair bilgilendirilme için Aydınlatma Metninebakılabilir.

Aday, istediği bir zaman diliminde platform’da yer alan özgeçmiş(ler)inde güncelleme yapabilmektedir. Aday,özgeçmiş(leri)nde güncelleme işlemi gerçekleştirdiği anda, o tarihten sonrayapılacak ve o tarihten önce yapılmış tüm iş ilanı başvurularında, İşverenMüşteri tarafından en son güncellemelerin görüleceğini peşinen kabul eder.

İşkolay.net’in işveren müşterisistemlerine entegrasyonu olan müşteriler, adaya ait özgeçmişi, işkolay.netüzerinden, kendi sistemlerine uygun formatta aktarabilme imkanına sahiptir, budurumda işveren, aktarılan özgeçmiş üzerinde işlem yapabilir. işkolay.net in,bu şekilde aktarılan özgeçmişler üzerinde kontrol ve müdahale hakkı yoktur.Bunun yanında özgeçmiş entegrasyonu anlaşması olan işveren müşterilerin, kendisistemlerine aktardıkları özgeçmişlerinin güvenliğinden, işveren müşterininkendisi sorumludur. Benzer şekilde, bu entegrasyon ile, müşteri kendikullandığı yazılım üzerinde iş ilanı oluşturup, aynı anda işkolay.net sistemiüzerinden, işkolay.net formatında ilan yayınlayabilmektedir. Bu durumda da,adayın ilana yaptığı başvuru esnasında ilettiği bilgilere işkolay.net’inmüdahale hakkı bulunmamaktadır.

Adayın, ilana başvuru yapması esnasında,işkolay.net sisteminden, kendisine sorulan yönlendirme sorusuna onay vererek,başvuru yapacağı ilanı yayınlamış olan firmanın başvuru sayfasınayönlendirilmesi durumunda, bu sayfada doldurduğu bilgiler ve yüklediğidosyalar, işkolay.net sistemlerine değil, söz konusu firmanın sistemlerineişlenmekte, firmanın kendi sistemlerine kaydedilmektedir. Bu ilan tipinebaşvuru yapan adayın başvurusu üzerinde işkolay.net’in müdahale hakkıbulunmamaktadır.

 • Aday, yaptığı başvuruyu istediği zaman geri çekebilir. Bu durumda, başvuruya ait kişisel veriler işveren müşteri tarafından görünmez. Aday İşveren Müşteri'ye yaptığı başvuruyu 48 saat içinde, firmanın görüntülememiş olması kaydıyla, başvurusunu silebilir.
 • Platformda üyelik oluşturma esnasında Kişisel Verileri Koruma Kanunu iznini vermemiş olan aday, üye olduktan sonra sadece eğitim, meslek ve kimlik bilgilerini kullanarak özgeçmiş oluşturabilmekte veya iş ilanına başvuru yapma esnasında, KVKK izni vermemiş olsa da kendisine eğitim ve meslek bilgisi sorulmaktadır. Bu bilgiler, Şirket' in tabi olduğu Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği' ne göre beş yıl saklamakla yükümlü olduğu bilgiler olduğundan dolayı istenmektedir.
 • platform’ da verilen linkler takip edilerek aday tarafından herhangi bir bilgi girişi yapıldığında, bu bilgilerin içeriği, doğruluğu, ile ilgili olarak Şirket'in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Şirket' in, özgeçmiş oluşturma formunda ("form") Aday tarafından verilen bilgiler ile varsa Aday tarafından platform'a yerleştirilen özgeçmişindeki bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Verilen bilgilerin doğruluğundan bizzat Aday sorumludur.
 • Aday işbu form ve özgeçmişte yer alan tüm bilgilerini başvurduğu iş ilanını yayınlayan firmaların görüntüleyebileceğini peşinen kabul eder.
 • platform‘da yer alan iş ilanlarına başvuruda bulunan Adaya, ilanı yayınlayan firma ve/veya kişiler tarafından işkolay.net mülakat daveti ara yüzünden gönderilebilmektedir. Aday, söz konusu daveti GELEN KUTUSU üzerinden kabul eder ancak mülakata mazeretsiz olarak katılmazsa, ilan sahibi tarafından sistemde "Aday Mülakata Mazeretsiz Katılmadı" işaretlemesi yapılabilmektedir. Söz konusu işaretleme yapıldığı takdirde Aday e-posta yolu ile bilgilendirilmektedir. Son 1 yıl içinde üç farklı ilana başvuran ve sistem üzerinden gönderilen mülakat davetini kabul ettiği halde mazeretsiz olarak mülakata katılmayan Aday için üç ayrı ilan sahibi tarafından "Aday Mülakata Mazeretsiz Katılmadı" işaretlemesi yapılırsa, en son işaretlemenin yapıldığı tarihten itibaren 6(altı) ay boyunca söz konusu işaret tüm firmalar tarafından görünecek şekilde yayınlanmaktadır. Aday işbu durumu peşinen kabul eder.
 • Aday, Platformda yayımlanan herhangi bir ilana başvurduktan sonra aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili her türlü sorumluluğun Şirket ve ilan sahibi İşveren Müşteri tarafından müştereken üstlenildiğini' Şirket'in, ilana başvuru yapılması ile aktarılan bilgilerle ilgili herhangi bir müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul etmektedir. Aynı şekilde Aday, herhangi bir tarihte başvurduğu ilan ile ilan sahibi İşveren Müşteri'ye aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin imha sürecine tabi tutulmasını isterse bu talebini direkt olarak ilan sahibi firmaya veya Şirket' e iletmesi gerekir.

ADAY İLE İLETİŞİM

Şirket'in aday tarafından Platform'akayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncelleneniletişim adresleri üzerinden kullanıcıya iletişim, yeni ürünlerle, sistemgeliştirmeleri ile ilgili bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma ve e-ileti göndermehakkı bulunmaktadır. Aday işbu Sözleşme'yi kabul etmekle aksine bir bildirimiolmadığı müddetçe Şirket'in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişimfaaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Aday, hesapayarları üzerinden veya kendisine gönderilen e-postada yer alan "Listedençıkmak istiyorum" bağlantısını kullanarak tek tıkla e-posta listesindençıkabilir.

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

Aşağıda yer alan yükümlülüklerin adaytarafından ihlali halinde Şirket, üçüncü kişiler nezdinde olanlar dahil,herhangi bir zarara uğradığında, bu zararı adaya rücu edebilir veya zararınkarşılanması için hukuki işlem ve eylemlerde bulunabilir, gerektiğinde adayıbilgilendirmek kaydıyla hesabı askıya alabilir veya kapatabilir. Şirket,verilen bilgilerin hukuka uygunluğunu ve yükümlülükle uyumu, ifade özgürlüğügibi temel hak ve özgürlükleri ve kamu yararı gibi hukuka uygunluk sebeplerinide dikkate alarak değerlendirmektedir.

 1. Platforma aday tarafından girilen bütün kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır.
 2. Şirket tarafından talep edildiği takdirde adaya ait kişisel verilerin doğrulamanın onaylanabilmesi gerekmektedir.
 3. Kişisel verilerde değişiklik veya güncelleme gerektiği takdirde ilgili kısımları güncellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu bilgilerin doğru olduğu kabul edilecektir.
 4. Başvuru süreçlerinde size iletilen kişisel verileri ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşmayacağınızı taahhüt edersiniz.
 5. Hesap yalnızca adaya Bu nedenle;

o   Güçlü ve güvenli bir şifre seçmeyi;

o   Şifreyi güvende ve gizli tutmayı;

o   Hesabın herhangi bir kısmını başkasınavermemeyi ve bu kapsamda

o   Yasalara ve Sözleşme ‘ye uymayı kabuletmektedir.

Bütün makul önlemleralınmasına rağmen hesabın ilgisiz kişilerce ele geçirilmesi veya adayın elindeolmayan sistemsel sebepler dışında hesap ile ilgili yapılan her türlü eylemdenaday sorumludur.

 1. Aday, Platformda herhangi bir kişiye ait bilgileri kullanarak taklit hesap açamaz.
 2. Adayın, özgeçmişi dahil platformda girdiği bilgiler, yanıltıcı veya yanlış, eski işverenleri dahil herhangi bir üçüncü kişiyi kötüleyici, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal edebilecek veya haksız rekabete yol açan beyanlar içeremez.
 3. Aday, Platformda ve özgeçmişte, gerekmedikçe ve amacına uygun olmadıkça, ilgisiz üçüncü kişilerin, başta özel nitelikli kişisel veriler olmak üzere, kişisel verilerine yer veremez, herhangi bir tüzel veya gerçek kişi ile arasındaki gizliliğe dair anlaşmaları ihlal edemez.
 4. Aday, Platformda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılabilecek hakaret, iftira, tehdit vb. nitelikteki içeriklere yer veremez.
 5. Aday, hukuka aykırı veya suç teşkil eden eylemleri, organizasyonları teşvik eden ve destekleyen içeriklere yer veremez.
 6. Aday, kandırma, şaşırtma, haksız kazanç elde etme veya sair sebeplerle birden fazla hesap açamaz, hesabını satışa koyamaz ve başkalarına kendi yararlarına veya üçüncü kişi yararına kullandıramaz.
 7. Üçüncü kişilerin marka ve telif hakkı gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte içeriklere yer veremez.

Referans olarak gösterine kişilerinverilerinin ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarakpaylaşılması ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarınınsorumluluğu adaya ait olup, işkolay.net’ in bu konudaki tek yükümlülüğü,bilgilerini elde ettiği referans kişiyi, aydınlatmaktan ibarettir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mersis No:0608043422600016

Ticaret Sicil No: 106588

Vergi No: 6080434226

Adres: Yenigün Mah. 1054 Sok. N: 15/ 304İnci Plaza Muratpaşa/Antalya