iskolay.net

Çerez Politikası

Çerez Politikası

İskolay.net ÇerezPolitikası (aşağıda kısaca “Politika” olarak anılacaktır.) Lale Danışmanlık Elektronik Yayıncılık ve İletişim HizmetleriA.Ş.  (aşağıda kısaca “İskolay.net /Şirket”olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır ve gizlilikpolitikası ’nın ekini oluşturmaktadır.

Birçok web sitesi gibi, İskolay.net de ziyaretçilerekişisel içerik ve reklamlar göstermek, İskolay.net üzerindetrafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamakamacıyla Çerezler kullanmaktadır.

İskolay.net, bu Politika’yı sitede hangiÇerezlerin kullanıldığını ve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasılyönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

Çerez ("Cookie") Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılararacılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğercihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metindosyalarıdır.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişiselverileri içermezler.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafındanoluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunuanlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yenidenziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adresleriniziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımındansınıflandırılabilir.

İskolay.net’e göre, iskolay.net çerezleri ve üçüncütaraf Çerezler kullanılmaktadır. iskolay.net çerezleri, iskolay.nettarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezlerini farklı firmalaryönetmektedir.

Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.Oturum çerezleri ziyaretçinin iskolay.net’i terk etmesiyle birliktesilinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarındakalmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre, iskolay.net’de teknik çerezler,doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri veanalitik çerezler kullanılmaktadır.

Çerezler Neden Kullanılmaktadır?

iskolay.net’de, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır. iskolay.net’inçalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, iskolay.netüyelerinin, üyelik bilgileriyle giriş yapabilmesi. iskolay.net’ianaliz etmek ve iskolay.net’in performansını arttırmak. Örneğin, iskolay.net’iziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarınınyapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarınınkolaylaştırılması. iskolay.net’in işlevselliğini arttırmak vekullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, iskolay.net’i ziyaret edenziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da aramasorgularının hatırlanması veya iskolay.net üzerinden üçüncü tarafsosyal medya faaliyetlerine bağlantı sağlamak. Kişiselleştirme, hedefleme vereklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntülediklerisayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla ilgili reklamgösterilmesi.

Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?

Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiğikonusunda tercihlerini serbestçe kullanabilmesi iskolay.net içinson derece önemlidir. Bununla birlikte, iskolay.net‘in çalışmasıiçin zorunlu olan Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır.Ayrıca, bazı Çerezlerin kapatılması halinde iskolay.net’in çeşitlifonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız.

iskolay.net’de kullanılan Çerezlere dair tercihlerini ne şekildeyönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ziyaretçiler, iskolay.net’i görüntüledikleri tarayıcı ayarlarınıdeğiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir.Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarlarıüzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle,tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte,veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önceuyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silmeimkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göredeğişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya 
https://www.aboutcookies.org/ adresindenulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin iskolay.net’eerişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir
Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlarmenüsü kullanılabilir.

Ziyaretçiler Hangi Haklara Sahip?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarıncaziyaretçiler, iskolay.net’e başvurarak, kendirleriyle ilgili,
* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıpkullanılmadığını öğrenme,
* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileribilme,
* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunlarındüzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinaktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasınarağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişiselverilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işleminkişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesisuretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramasıhâlinde zararın giderilmesini talep etme  haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yazılı olarak ya dakayıtlı elektronik posta adresi üzerinden iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz)gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarakherhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, iskolay.netKişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerindenücret talep etme hakkını saklı tutar.

Rıza ve Politika'daki Değişiklikler

iskolay.net, Politika ile ziyaretçilerine Çerez kullanımı konusunda detaylı açıklamasunmayı ve Çerez tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmayı hedeflemiştir.Bu bakımdan, iskolay.net ‘te yer alan Çerez bilgilendirmeuyarısının kapatılması ve iskolay.net kullanmaya devamedilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir.Ziyaretçilerin Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

iskolay.net Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika iskolay.net’teyayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Oturum Çerezleri   Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin iskolay.net ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince iskolay.net’in düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.
Kalıcı Çerezler   Kalıcı çerezler iskolay.net ‘in işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır.

  Kalıcı çerezlerin bazı türleri
iskolay.net kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

  Kalıcı çerezler sayesinde
iskolay.net, aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda iskolay.net tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

 

Teknik Çerezler   Teknik çerezler ile iskolay.net ‘in çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.
Doğrulama Çerezleri   Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarak iskolay.net ‘e giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin iskolay.net’i ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.
Hedefleme/Reklam Çerezleri  iskolay.net kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılan çerez türleridir.
Kişiselleştirme Çerezleri   Kullanıcıların tercihlerini farklı iskolay.net sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.
Analitik Çerezler   Analitik çerezler ile iskolay.net ‘i ziyaret edenlerin sayıları, görüntülenen sayfaların tespiti, siteyi ziyaret saatleri,  sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.